Back to Szkolenia

Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

46,00 

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie odbywa się w formie samokształcenia kierowanego, dokumenty wysyłamy listem poleconym.

Kategoria:

Opis

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie odbywa się w formie samokształcenia kierowanego, dokumenty wysyłamy listem poleconym.

Szkolenie BHP dla pracodawców (pracodawcą jest osoba zatrudniająca nawet jednego pracownika!) oraz osób na stanowiskach kierowniczych (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych, kierowników oddziałów placówek sieciowych), szkolenie obejmuje także ordynatorów szpitali, dyrektorów szkół itp.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy;
 • formy prowadzenia instruktażu stanowiskowego;
 • oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Program szkolenia:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

  • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
   • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp;
   • ochrony pracy kobiet i młodocianych;
   • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;
   • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
   • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp
Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998 r., nr 21, poz. 94, ze zm.)

Aby odbyć szkolenie usiądź wygodnie, przygotuj sobie długopis i rozpoczynamy szkolenie, które składa się z wykładu, który obejrzysz poniżej, oraz możliwości zapoznania się z materiałami, które prześlemy do Ciebie. Po obejrzeniu materiału Video kliknij w przycisk „Zapisz się na szkolenie” i przekaż nam wszelkie dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia oraz jego wysyłki. Nie zapomnij o rozwiązaniu testu końcowego.

Oglądanie zamieszczonego poniżej materiału filmowego nie powoduje obowiązku dokonania płatności.

Zapisz się na szkolenie