Back to Szkolenia

Szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli

26,00 

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie odbywa się w formie samokształcenia kierowanego, dokumenty wysyłamy listem poleconym

Kategoria:

Opis

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie odbywa się w formie samokształcenia kierowanego, dokumenty wysyłamy listem poleconym.

Szkolenia BHP online dla pracowników szkół, przedszkoli i uczelni wyższych oraz innych placówek oświatowych.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy nauczycieli z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, sprzęt audiowizualny i inne urządzenia biurowe.
 4. Postępowanie w razie wypadków, w tym uczniów i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), zasady ewakuacji oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp

Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp

Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998 r., nr 21, poz. 94, ze zm.)

Aby odbyć szkolenie usiądź wygodnie, przygotuj sobie długopis i rozpoczynamy szkolenie, które składa się z wykładu, który obejrzysz poniżej, oraz możliwości zapoznania się z materiałami, które prześlemy do Ciebie. Po obejrzeniu materiału Video kliknij w przycisk „Podaj dane do zaświadczenia” i przekaż nam wszelkie dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia oraz jego wysyłki. Nie zapomnij o rozwiązaniu testu końcowego.

Oglądanie zamieszczonego poniżej materiału filmowego nie powoduje obowiązku dokonania płatności.

Zapisz się na szkolenie