Marcin MalakWitam serdecznie na moim szkoleniu!

Marcin Malak – właściciel firmy szkoleniowej od 2009 r. Studiowałem na uczelniach prowadzących kształcenie online. Doświadczenie w e-learningu skłoniło mnie do organizacji szkoleń zawodowych w formie kształcenia na odległość, a także szkoleń bhp, ppoż i pierwszej pomocy. Brałem udział w tworzeniu najpopularniejszego kursu wychowawców kolonijnych. Jako pierwsi w Polsce uzyskaliśmy wpis do rejestrów organizatorów szkoleń dla pilotów wycieczek metodą e-learningu. Ta metoda to przyszłość edukacji zawodowej.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, zatrudniamy osoby niepełnosprawne, jesteśmy partnerem rządowego projektu Karta Wielkiej Rodziny.

Od 2014 roku pełnię funkcję Biegłego z zakresu BHP przy Sądzie Okręgowym w Legnicy.

„Życzę abyście bezpiecznie pracowali, aby dobrze żyć.”

Marcin Malak